Rotraut Grashey

Rotraut Grashey

Ehrenvorsitzende KV

Liste 2 Platz 25

Stadeln

  • Rentnerin
  • 83 Jahre